Ændringer i trænerstaben

Som følge af Covid-19 har SIF-Tennis gennem længere perioder været lukket. Dette sammenholdt med ukendskab til hvor længe SIF’s anlæg forsat vil være lukket betyder, at det har været nødvendigt at fokusere på Tennisafdelingens omkostninger, og bl.a. henset hertil er vi desværre nødt til at omfordele & reducere tennisafdelingens omkostninger.

SIF-Tennis & Daniel Arcos har på den baggrund valgt at stoppe samarbejdet, med Daniels fratrædelse den 30. april 2021.

Vi har været utrolig glade for samarbejdet med Daniel og den indsats han har ydet i SIF-Tennis, og vi ønsker Daniel alt det bedste fremover.

Tennis udvalget