Bookingregler ude og inde

Regler for banebooking udendørs og i hallen

Alle medlemmer
Et medlem kan booke en bane ad gangen op til 7 dage frem i tiden (juniorer og formiddagsmedlemmer dog kun på visse tidspunkter, se nedenfor).
Bemærk dog, at ledige baner bliver frigjort for bookning udenom bookningsreglerne 10 minutter før timen begynder, men kun på skærmen i klubhuset i gangen ved siden af kontoret. Det vil sige, at allle medlemmer kan booke en ledig bane uanset om de allerede har booket en anden bane eller ikke har bookningsrettigheder på det pågældende tidspunkt (juniorer og formiddagsmedlemmer).

Juniorer 
Juniorerne må booke alle baner mandag – søndag i tidsrummet kl. 9 .00 – 17.00.

Formiddagsmedlemmer
Formiddagsmedlemmer kan kun tegne baner mandag til fredag i tidsrummet 9 – 15.

Ubenyttede reservationer
Står en booket udendørs bane ubenyttet hen 10 min. efter et timeskift, er den ledig for spil for ethvert medlem, der måtte ønske at benytte den. (Gælder også for juniorer udenfor disses normale booking tid).

Turnerings- & Holdkampe
Igangværende turnerings- eller holdkamp går altid forud for en reservation.

Overdragelse af banen
Banen skal overdrages i ordentlig stand til de næste spillere, så disse kan starte spillet, når deres time begynder kl. hel. Dette betyder, at banen og linier skal være fejet før ens egen time er udløbet. Vanding påhviler de spillere, der overtager banen.
Indendørs skal hallen overlades til de næste spillere, så disse kan starte spillet, når deres time begynder kl. hel. Hallen skal være forladt senest 5 min. efter ens egen time er udløbet.

Spil i hallen om sommeren
Ønsker man at spille i hallen udenfor halsæsonen (15. september – 30. april), kan man leje enkeltimer ved henvendelse til kontoret.
I tilfælde af regn har klubtræning (junior- og seniortræning) og holdkampe fortrinsret til hallen. Desuden vil hallen på visse tidspunkter være reserveret til minitennistræning for juniorer.

Leave a Reply