Info til tennismedlemmer

Kære tennismedlem

BANERNE ÅBNES
Det er dejligt, at der nu åbnes for banerne således, at vi igen kan dyrke tennis og måske se hinanden på banerne. Der er naturligvis en række forholdsregler, som kommunikeres på ophængte plakater, og som skal følges, men det bør trods alt være et mindre problem.

INGEN STANDERHEJSNING I 2020
Corona-situationen betyder desværre, at vi har måttet opgive den sædvanlige standerhejsning i 2020. Vi satser på at genoptage den festlige tradition næste år.

ÅRSMØDE UDSKUDT
Årsmødet er også ramt af Corona-virus. Om end ikke aflyst så må det udsættes til efteråret. Enrique Finkelstein har meddelt, at han med udgangen af april udtræder af udvalget. Vi takker Enrique for indsatsen gennem de seneste 4 år. Lars Runov vil frem til afholdelse af Årsmødet bistå Tennisudvalget med varetagelse af forskellige opgaver herunder i forhold til juniorerne. Lars og det øvrige tennisudvalg håber selvfølgelig, at medlemmerne på førstkommende årsmøde giver Lars mandat til at blive medlem af tennisudvalget. I øvrigt består tennisudvalget pt af Janne Rutzou (formand), Lulu Luckow, Christian Kjær og Ole Svendsen (kasserer).

TRÆNING UNDER NYE FORHOLD
Træningen genoptages i det omfang det er muligt – hurtigst muligt. Hensynet til Corona-virus gør der må rokeres en del rundt. Der kan maksimalt være 3 spillere på banen sammen med en træner, og alt skal foregå udenfor. Vi beder om medlemmernes forståelse for de vanskelige og noget uvante forhold, som trænerne skal gennemføre træning under. Det vil kræve fleksibilitet af alle. Der kommer mere information herom, når træningsplanerne er på plads.

KLUBMODUL PÅ MOBILEN
Vi vil gerne reklamere lidt for Klubmodul. Systemet har ikke altid været afholdt, men der er kommet en app, som gør det lettere at booke en timebane via telefonen. App’en virker på almindelige telefoner langt bedre end tilgang via browser og hjemmeside. Det kan derfor anbefales at afprøve den, hvis der er behov for at booke en bane uden at sidde foran en kontor-pc. App’en findes ved at gå ind på “Play butik” eller “App store” og søge på “Klubmodul”. Så dukker det velkendte ikon op.

MORTEN V. BERG – MEDLEMSKOORDINATOR
Det kan også nævnes, at der er kommet en ny medlems-koordinator i SIF, Morten V. Berg. Ham vil mange af de, som deltager i træning mm, sikkert støde på. Morten skal bistå med det adminstrative omkring klubbens aktiviteter således, at trænere, frivillige og medlemmer i øvrigt i højere grad kan fokusere på selve spillet.

Med de bedste hilsner og håbet om godt tennisvejr til sommer,

Tennisudvalget