JUNIORER

Velkommen til SIF Tennis’ juniorafdeling

SIF Tennis tilbyder træning til alle juniorer i alderen mellem 5 år – 18 år.

Træningen er tilrettelagt efter Dansk Tennis Forbunds retningsliner med aldersrelateret træning.

Der trænes med bolde og baner tilpasset den enkeltes spilleres størrelse og tenniskunnen.

Det er cheftræneren der, i samarbejde med ungdomsudvalget, varetager afdelingens tennis aktiviteter. Hvis du har spørgsmål, eller ønsker yderligere information vedrørende træningen kontakt cheftræneren  –  mikkel@skovser.dk

Det er klubbens mål at kunne tilbyde kvalificeret træning til alle juniorer uanset alder og spillestyrke. Bredden skal være med til at sikre et godt juniormiljø, og sørge for at skabe en solid grobund for udvikling af talenter til klubbens bedste juniorhold og på sigt også til seniorholdene.

Der tilbydes træninge i følgende to perioder:

Indendørs i perioden:  Ultimo septemeber – Ultimo april.

Undendørs i perioden: Ultimo april – Primo september.

Man skal tilmeldes til ved sæsonstart begge sæsoner. Man kan dog godt nøjes med at deltage i den ene sæson.

Bemærk: Deltagelse på træningsprogrammet forudsætter at man er medlem af Skovshoved Tennis

Betalingsbetingelser:

Spilleren hæfter for træningsgebyret der forfalder ved sæson start og skal indbetale via Klubmodul. Træningsgebyret dækker en hel sæson i forhold til de antal timer, der primo sæsonen er blevet tilbudt iflg. træningsplanen. Der hæftes for hele træningsgebyret for sæsonen, uanset om man deltager i timer eller ikke. Der refunderes ikke træningsgebyr, hvis spilleren stopper midt i en sæson.

For sen betaling kan medføre, at der ikke kan tilbydes træning.

SIF opkræver løbende de enkelte spillere for eventuelle udlæg, klubben måtte have haft, som f.eks. licensgebyr og turneringsgebyr til UM og SM. Der ydes fra 2013 ikke tilskud til turneringsgebyrer til individuelle turneringer.

Ved tilmelding til SIF træningstilbud accepterer man de gældende betalingsbetingelser.

 

Leave a Reply