Meddelelse SIF Tennis

Vi har igennem de sidste 10 år haft forskellige cheftrænerkonstallationer og har måttet sande, at hver konstellation har haft sine forskellige stærke og svage sider. Siden Kim Andreasens fratræden har Udvalget været fokuseret på at finde den bedst mulige løsning, hvor de sportslige udfordringer og ambitioner løses i samklang med de administrative.

Da vi er så heldige at have to gode trænere samt et kompetent korps af hjælpetrænere, har vi besluttet at gå videre med en ny model, hvor det overordnede ansvar og de dertil hørende administrative opgaver deles mellem Daniel, som bliver ansvarlig for juniorerne og Kristian, som bliver ansvarlig for motionisterne.

Den nærmere opgavefordeling mellem trænerne fremgår nedenfor, hvor det er anført hvem I skal henvende jer til med specifikke spørgsmål.

For at sikre, at trænernes tid bruges så effektivt som muligt, har vi indført telefontid, hvilket vi håber, at I vil respektere.

For at skabe retning og transparens i, hvad man som spiller kan forvente af træningen, har vi på hjemmesiden offentliggjort den overordnede målsætning for hver årgang. Det er imidlertid vigtigt at huske på, at der ikke er tale om en liste af rettigheder, men at årgangsbeskrivelserne udtrykker en række dynamiske målsætninger, som er styrende for indholdet i træningen. Input og forslag til forbedringer er naturligvis altid velkomne.

For yderligere at understøtte udviklingen af vores turneringsspillere/talenter samt kommunikationen mellem spiller, træner og forældre vil hver enkelt turneringsspiller få tilknyttet en bestemt træner, som er ansvarlig for den pågældende spiller. Spiller og forældre vil få nærmere besked i forbindelse med de kommende spillersamtaler som forventes at blive afviklet i løbet november.

Vi håber, at I vil tage godt i mod Daniel og Kristian i deres nye roller.

Med venlig hilsen

Tennisudvalget

 

Trænerinfo link:

TRÆNERE

Link til vores udviklings model:

Udviklings model

 

Vores sponsorer