Medlemskab

Satser 2017

Grundkontingent Kr.
Senior over 25 år 1740
Senior 18-25 år 1350
Senior formiddag kl 9-15 1120
Senior kun indendørs 1120
Junior 1150
Hvilende medlem 580

Juniortræning udendørs antal timer pr uge Kr.

1 gang 1250 kr

2 gange 1770 kr

3 gange 2290 kr

4 gange 2810 kr

5 gange 3380 kr

6 gange 3850 kr

7 gange 4350 kr

+ 7 gange 4850 kr

 

 

 

Baneleje tennishal Kr.
Baner kategori A 3060
Baner kategori B 4080
Baner kategori C 5335
Enkelt time 125

 

Baneleje Multihal Kr.
Baner kategori A 2550
Baner kategori B 3570
Baner kategori C 4825
Enkelt time 125

 

Juniortræning indendørs antal timer pr uge Kr.
1 gang 1785
2 gange 2500
3 gange 3215
4 gange 3930
5 gange 4640
6 gange 5355

Formiddagsmedlem. Kan spille i tidsrummet hverdage 9.00 til 15.00.
Pris.957,00kr. Årligt medlemskab fra primo maj – ultimo april.

Endelig kan man blive hvilende medlem, hvis man i en periode ikke ønsker at benytte sit medlemskab, men samtidig ikke vil risikere at komme på venteliste, når man igen ønsker at være aktiv.
Pris. 500,00kr.

Udendørssæsonen starter ultimo april og løber til slutningen af september. I denne periode kan man booke baner på det udendørs anlæg. For nærmere information herom se under banebooking.

Indendørssæsonen starter medio september og løber til ultimo april. For at spille inde i vintersæsonen skal man købe banetid. Bemærk, at der sendes information ud angående baneudlejning i løbet af juli/august til de medlemmer, der på tidspunkt for udsendelse er aktive medlemmer.

Da der er stor søgning til klubbens juniorafdeling kan der optræde venteliste for at deltage i klubbens organiserede træning. Oplysninger om venteliste samt spørgsmål om medlemskab i øvrigt bedes rettet til foreningens kontor. Åbningstider til kontoret findes her.

 

Kontoret:
Henrik Baaner & Lena Danborg
Tlf. +45 39 45 01 80
Mail: skovser@skovser.dk