MEDLEMSKAB

Satser 2018

https://skovser.dk/cms/clubskovser/ClubImages/Kontingenter_SIF_alle_2018-04-30%20Alle.pdf

 

Udendørssæsonen starter ultimo april og løber til slutningen af september. I denne periode kan man booke baner på det udendørs anlæg.

Indendørssæsonen starter medio september og løber til ultimo april. For at spille inde i vintersæsonen skal man købe banetid. Bemærk, at der sendes information ud angående baneudlejning i løbet af juli/august til de medlemmer, der på tidspunkt for udsendelse er aktive medlemmer.

Da der er stor søgning til klubbens juniorafdeling kan der optræde venteliste for at deltage i klubbens organiserede træning. Oplysninger om venteliste samt spørgsmål om medlemskab i øvrigt bedes rettet til foreningens kontor.

 

Kontoret:
Mail: skovser@skovser.dk

Leave a Reply