MEDLEMSKAB

Medlemskategorier:
SIF Tennis tilbyder 4 forskellige former for medlemskaber.

Disse inddeles i følgende:

Juniorer 5 – 18 år.
Pris. 806,00.kr.

Ungseniorer 18 – 25 år
Pris. 1155,00.kr.

Seniorer fra 25 år.
Pris. 1487,00.kr.

Formiddagsmedlem.  Kan spille i tidsrummet hverdage 9.00 til 15.00.
Pris.957,00kr.

Vinter medlem: Kan spille i perioden, Medio september – Ultimo april.
Pris. 550,00kr.

Endelig kan man blive hvilende medlem, hvis man i en periode ikke ønsker at benytte sit medlemskab, men samtidig ikke vil risikere at komme på venteliste, når man igen ønsker at være aktiv.
Pris. 500,00kr.

Udendørssæsonen starter ultimo april og løber til slutningen af september. I denne periode kan man booke baner på det udendørs anlæg. For nærmere information herom se under banebooking.

Indendørssæsonen starter medio september og løber til ultimo april. For at spille inde i vintersæsonen skal man købe banetid.

Da der er stor søgning til klubbens juniorafdeling kan der optræde venteliste for at deltage i klubbens organiserede træning. Oplysninger om venteliste samt spørgsmål om medlemskab i øvrigt bedes rettet til foreningens kontor. Åbningstider til kontoret findes her.

Kontoret:
Henrik Baaner & Lena Danborg
Tlf. +45 39 45 01 80
Mail: skovser@skovser.dk