Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser:

Spilleren hæfter for træningsgebyret der forfalder ved sæson start og skal indbetale via Klubmodul. Træningsgebyret dækker en hel sæson i forhold til de antal timer, der primo sæsonen er blevet tilbudt iflg. træningsplanen. Der hæftes for hele træningsgebyret for sæsonen, uanset om man deltager i timer eller ikke. Der refunderes ikke træningsgebyr, hvis spilleren stopper midt i en sæson.

For sen betaling kan medføre, at der ikke kan tilbydes træning.

SIF lægger ud for betaling af spillerlicens og forskellige deltagergebyrer (deltagelse i f.eks. UM, SM, talenttræning mm) til DTF og SLTU m.fl. SIF opkræver årligt den enkelte spiller for disse udlæg.

Ved tilmelding til SIF træningstilbud accepterer man de gældende betalingsbetingelser.