Persondataloven

EU PERSONDATAforordningen (GDPR)

Som de fleste sikkert er bekendt med, træder den nye EU Persondataforordning i kraft den 25. maj 2018. Klubben har naturligvis til hensigt at følge denne forordning tilligemed den danske databeskyttelseslov. I den forbindelse bemærkes følgende:
Vedlagte link giver en oversigt over de forhold, en forening som Skovshoved Idræts Forening – Tennisafdelingen bør følge. De forskrifter, der er anført i vedlagte link, er de forskrifter, SIF Tennis følger, og som medlemmerne venligst anmodes om at forholde sig til.
https://frivillighed.dk/guides/regler-for-foreningers-brug-og-behandling-af-personoplysninger
Skulle der være forhold i de ovenfor anførte forskrifter, som et medlem ikke kan acceptere eller som ønskes uddybet, bedes dette venligst meddelt et medlem af Tennisudvalget.
Skovshoved Idræts Forening har indgået en skriftlig aftale med Klubmodul om, at de personoplysninger, som Klubmodul er i besiddelse af om SIF’s Tennisafdelings medlemmer, vil blive håndteret inden for Persondataforordningens rammer.
Se link til Klubmoduls privatlivspolitik her: https://www.klubmodul.dk/cms/gdpr.aspx
SIF’s Tennisafdeling videregiver ikke personoplysninger til andre firmaer, foreninger, m.v. udover Klubmodul, medmindre klubben lovgivningsmæssigt er eller bliver forpligtet hertil.
Ansvarlig for data på:
SIF Tennisafdelingens hjemmeside – http://skovshoved-tennis.dk/ Cheftræner Mikkel Schultz

Skovshoveds Idræts Forening: https://www.skovser.dk/ se mere på:
https://www.skovser.dk/cms/gdpr.aspx

Klubmodul: Se mere på: https://www.klubmodul.dk/cms/gdpr.aspx