Refusion og tilskud

Mad til holdkampe pr. maj 2014

Seniorholdkampe:
Mad bestilles i SIF restaurant, en sandwich og lille sodavand, i alt kr. 50,-/spiller

Veteranhold (+45/+35):
Holdkaptajn har ansvar for frokost – der ydes kr. 400,- i tilskud pr. holdkamp – kvittering godkendes af cheftræner og afleveres til refusion på kontoret i SIF

Motionisthold:
Mad bestilles i SIF restaurant, der ydes max kr. 1.000 pr. holdkamp, derudover betaler spillerne selv

Juniorholdkampe:
Holdkaptajn har ansvar for frokost – der ydes kr. 200,- i tilskud pr. holdkamp – kvittering godkendes af cheftræner og afleveres til refusion på kontoret i SIF

Øvrige regler for refusion af licens, træningsgebyrer og klubkontingent:
Studerende mellem 18 – 25 år kan mod forevisning af studiekort få refunderet 50 % af træningsgebyrer og klubkontingent. Spillere på divisionsniveau kan få refunderet 100 % af licensgebyrer. Henvendelse om refusion skal ske på klubbens kontor. Der ydes ikke refusion til gebyrer til individuelle turneringer fra og med 2013.