Visioner og mål

En levende og moderne tennisklub

Skovshoved Tennis er en af landets største tennisklubber med en solid forankring i lokalsamfundet, og en stor moderne lokal tennisklub bør have plads og tilbud til alle typer spillere, fra sommermotionisten til elitespilleren, fra de yngste juniorer til de ældste veteraner, hele året rundt.

Sammenhængen i tennisklubben
En tennisklub kan kun hænge sammen på længere sigt, hvis man accepterer at alle medlemsgrupper er vigtige. Tennisklubber, hvor der ikke er fundet en rimelig balance mellem de forskellige medlemsgruppers interesser, er som reglen præget af konflikter og tilbagegang. En tennisklub kan groft opdeles i tre grupper: Juniorer, Seniorer (senior-holdspillere), Motionister (senior-motionister). Juniorerne er vigtige fordi de er med til at skabe nyt liv og kontinuitet i klubben. Eksisterer der ikke en organiseret juniorafdeling vil disse forhold være svære at opretholde. Juniorafdelingen er særlig vigtig for seniorafdelingen, da denne bliver fodret med spillere som kommer fra juniorafdelingen, og på længere sigt har en tennisklub uden en velfungerende juniorafdeling ingen fremtid – for tilgangen af voksne begyndere til tennissporten er stort set ophørt. Seniorerne udgør klubbens elite og flagskib, der går forrest og repræsenterer klubben udadtil. Gruppen er specielt vigtig for juniorafdelingen så de har nogle rollemodeller og noget at stræbe efter for juniorerne i klubben. Det er meget svært at opretholde en attraktiv juniorafdeling uden en god seniorafdeling og omvendt. Motionisterne er sammen med juniorerne grundlaget for klubbens eksistens. Man kan spørge sig selv hvad gavn motionisterne har af de øvrige grupper. Juniorerne og senioreliten tilfører klubben aktiviteter, kompetencer og et socialt liv, som sjældent ses i rene motionistklubber, der som reglen har problemer med at fastholde talentfulde juniorer, samt tiltrække gode spillere og trænere. Man skal ligeledes være opmærksom på det betydelige tilskud kommunen giver til børn og unge i foreningen, hvorfor denne gruppe også er med til at finansiere klubbens drift.

Tennis spilles hele året
Siden 1960’erne har tennissporten udviklet sig fra at være en sommersport for de velstillede, til at være en helårssport for alle. De seneste års udvikling i tennissporten har betydet en væsentligt fald i antallet af sommermotionister og lejlighedsspillere. Disse grupper er i vidt omfang gået til golfsporten eller individuelle motionsformer som fitness, løb og lignende. Alle undersøgelser peger i retning af, at denne udvikling vil fortsætte, og at de spillere, der bliver i sporten er de mest aktive og entusiastiske, der har tennis som deres eneste eller primære sport. For Skovshoved Tennis betyder det, at vi må forvente at medlemmerne fremover vil have større forventninger til aktivitetsniveauet i klubben, samt at de kan spille tennis i klubben hele året rundt. Endvidere vil det være en forudsætning for at fastholde juniorerne i klubben, at de kan få træning hele året.

 

Visionerne

Dette er vores visioner for Skovshoved Tennis:

For medlemmerne
Skovshoved Tennis skal være en klub hvor medlemmerne kan motionere og glæde sig over spillet, samt har mulighed for at få opfyldt deres sportslige ambitioner, i en venligt og indbydende atmosfære.

Anlæg
Tennisanlægget skal fremstå attraktivt og i en god vedligeholdelsesstand, og det skal tilstræbes at kapaciteten udvides til et niveau, der svarer til medlemstallet. Endvidere skal de sportslige faciliteter udvides således hovedparten af medlemmerne får mulighed for at spille tennis hele året rundt, ligesom alle juniorer skal kunne tilbydes træning året rundt.

Sportslige
Hvis vi vil fastholde vores gode spillere og bedste juniorer, samt vil kunne rekruttere kompetente trænere, er det nødvendigt at det sportslige niveau afspejler klubbens størrelse og aktivitetsniveau.

Leave a Reply