Tenniskontingentet for sæsonen 2020/21

Kære tennismedlemmer

Opkrævning af tenniskontingentet for sæsonen 2020/21 samt tilmelding til sommerens junior- og motionisttræning foregår i disse dage i skyggen af Corona-truslen.

Nogle tennismedlemmer har spurgt, om de kan forvente refusion af de grundkontingenter og træningsydelser, som betales her i foråret 2020. SIFs umiddelbare beslutning er, at grundkontingentet skal betales fuldt ud i overensstemmelse med de varsler, som alle tennismedlemmer modtog den 30. marts. Håbet er naturligvis, at udendørs tennis bliver tilladt efter den 10. maj.

Omvendt stiller sagen sig vedrørende betaling af træningsydelserne for juniorer og motionister. Her vil det være naturligt, når vi kender omfanget af mistede træningstimer, at tennismedlemmerne bliver godskrevet herfor. Det betyder også, at juniorers eventuelle betaling for flere end 1 træningstime sættes på pause.

Alle tennismedlemmer vil blive kontaktet af SIFs kontor, når der foreligger en afklaring af denne triste situation.

Venlig hilsen
SIF-Tennis