Tirsdags Veteraner

For skønne damer over 40 og loyale herrer over 45 år

SIFs Tennis Veteraner

Veteranernes klub i klubben

Veteransektionen blev oprettet i 1978 og havde i 2018 40-års jubilæum. Et af sektionens formål er, at samle motions- og/eller turneringsinteresserede tennisspillere i en fællesgruppe.

Kriteriet for at deltage i veteransektionens arrangementer er, at du er veteran (+40 for damer og +45 for herrer). Desuden skal du have et vist spilleniveau- god motionist eller turneringspiller. I 2018 blev optagelsesbetingelserne drøftet, og på årsmødet feb. 2019 blev de tidligere vedtægter revideret og betingelserne for optagelse i sektionen præciseret og indføjet i vedtægterne.

Ansøgere skal spille op til 3 gange med medlemmer fra sektionen, således at spilleniveauet kan vurderes. Vurderingen, der foretages af sektionens ledelse, er baseret på skøn og kan ikke påklages.

Reelt svarer det til de vurderinger, trænere eller holdledere altid foretager i forbindelse med opstilling af turneringshold. Man foretager det samme i de andre klubber, som vi spiller imod. Det samme er egentligt også gældende for DTVs (Danske Tennis Veteraner) turneringer og arrangementer.

På sektionens årsmøde 2019 blev det vedtaget at oprette et nyt passivt medlemskab, hvor der ikke findes betingelser for spilleniveau. Det betyder, at man ikke kan deltage i spil, men deltage i sektionens mere sociale arrangementer. Man skal desuden, som minimum være passivt medlem i SIF og dermed SIF tennis.

Sektionen har i skrivende stund 66 medlemmer og 3 passive medlemmer.  Det årlige kontingent for 2019 er sat til 100 kr.

Forskellige tennisturneringer og arrangementer i årets løb.

Tirsdagstennis

Hver tirsdag fra kl. 10.00- ca. 13.00 hele året rundt, mødes man til en omgang doubler på kryds og tværs på klubbens dejlige baner. Der trækkes lod, så man spiller mod forskellige hele tiden. Der er udarbejdet spilleplaner så alle kommer til at spille. Der sluttes altid af med kaffe og brød og ost. Dette går på skift.

Intern sommerturnering og fest

Sommerturnering med efterfølgende frokost og fest, finder sted en søndag i juni omkring Sct. Hans. Spille- og madplaner udarbejdes. Maden er på højt gastronomisk niveau og alt udføres af sektionens medlemmer. Frokost og fest afholdes i telt i en af lokalområdets smukkeste haver.

Intern vinterturnering og fest

Afholdes ca. medio januar måned. Sektionenser så heldig, at her stiller ligeledes et par medlemmer deres dejlige store hus til rådighed. Afholdes en lørdag, hvor der først spilles 4 timers turnering. Herefter er der festmiddag og præmieuddeling med hygge og samvær til langt ud på natten. Igen gastronomisk højt niveau hvor alle deltager i gennemførelsen.

GPT- Gentofte På Tværs – udendørs.

Her deltager veteraner fra HIK, GTK og SIF. Hver klub møder med ca. 10 doubler. Man spiller en tirsdag formiddag i begyndelsen af juni fra kl. ca. 9.00- 12.30. Frokost bagefter i SIFs restaurant.

Nærum-SIF tennisveteraner.

I begyndelsen af juli måned spilles der holdmatch mod Nærum tennisklub. Man skiftes til at spille hos hinanden. Der spilles 8 mix. Doubler på en hverdag fra kl. 17.00- 19,00. Derefter middag og hyggeligt samvær i Nærums klubhus eller hjemme hos et SIF sektionsmedlem. Spillet mod hinanden i 25 år.

GTK-SIF tennisveteraner.

Lige før skoleferien slutter i august måned spilles der holdmatch mod GTKs veteraner- GOBY-. Der spilles både HD og mix. doubler. Her skiftes man også til at spille hos hinanden. Normalt en torsdag fra kl. 16.30-19.00. Herefter middag hos enten GTK eller SIF med hyggeligt samvær og taler. Spillet mod hinanden i 40 år. Ca. 65 deltagere.

HIK- Old boys-SIF tennisveteraner.

Torsdag den sidste uge i august fra kl. ca. 16.00- 19.00 spilles der holdmatch mod HIKs – Old boys. Der spilles 10 – 12 doubler. SIFs veteransektion møder med både damer og herrer. Man skiftes til at spille hos hinanden. Bagefter er der spisning og hyggeligt samvær.

Gældende vedtægter.

Vedtægter vedtaget på sektionens årsmøde den 22. feb. 2019 er lagt på hjemmesiden. Desuden er kopi af vedtægterne sat op på opslagstavlen ved tennishallen. Der afholdes et årligt sektionsmøde inden udgangen af februar måned, hvor der afsluttes med middag i restauranten. Altid godt fremmøde.

Har du lyst til at være medlem?

Hvis du har lyst til at høre mere om veteransektionen, herunder hvordan man bliver medlem, bedes du venligst kontakte sektionen. Ledelsen består af:

Jens Rom, Helle Strømann, Claus Trolle samt formanden Susanne Batholdy, telefon: 23445445, mail: susannebatholdy@hotmail.com

Leave a Reply